Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh

Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh
Khi phát hiện bí mật kinh doanh của mình bị “đánh cắp”, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép; chủ sở hữu bí mật kinh doanh có thể yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi và bồi...

Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh hay còn gọi là bí mật thương mại, là thông tin thu được từ quá trình hoạt động thương mại, tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng...

Sử dụng bí mật kinh doanh

Sử dụng bí mật kinh doanh
Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
http://www.baohonhanhieu.vn