Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý
Đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý Luật sở hữu trí tuệ yêu cầu có đầy đủ các thông tin sau

Quy trình xử lý đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quy trình xử lý đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý
Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý sau khi được cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận, việc xử lý đơn được thực hiện theo trình tự 

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể

Chỉ dẫn địa lý là gi?

Chỉ dẫn địa lý là gi?
Chỉ dẫn địa lý được hiểu là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
http://www.baohonhanhieu.vn