Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Thời hạn đăng ký bảo hộ là bao lâu

Thời hạn đăng ký bảo hộ là bao lâu
Việc đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng phải trải qua các bước với thời hạn như sau:

Điều kiện về tên của giống cây trồng được bảo hộ

Điều kiện về tên của giống cây trồng được bảo hộ
Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cùng một tên như tên đã đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào khi nộp đơn đăng ký bảo hộ.

Thế nào là giống cây trồng được biết đến rộng rãi

Thế nào là giống cây trồng được biết đến rộng rãi
Giống cây trồng được biết đến rộng rãi là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

Thuộc tính giống cây trồng cần đáp ứng để được bảo hộ

Thuộc tính giống cây trồng cần đáp ứng để được bảo hộ
Giống cây trồng buộc phải có những thuộc tính sau để có thể được bảo hộ

Giống cây trông và điều kiện bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trông và điều kiện bảo hộ giống cây trồng
Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được...
http://www.baohonhanhieu.vn