Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu
Quy trình xử lý vi phạm đối với các hành vi xậm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các bước sau:

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu
Đối với trường hợp xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu đã được cấp (xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), Nội dung của Quy định như sau

Bảo hộ sở hữu trí tuệ khi đưa sản phẩm ra thị trường

Bảo hộ sở hữu trí tuệ khi đưa sản phẩm ra thị trường
Bảo hộ sở hữu trí tuệ bán sản phẩm ra thị trường.  Câu hỏi: Khi cần cung cấp sản phẩm ra thị trường, cách đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những bước nào?

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Với tư cách là một công ty luật và một đại diện sở hữu công nghiệp, Nam Long Law cung cấp một cách đầy đủ và toàn diện các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trong đó...

Hỏi đáp về hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ

Hỏi đáp về hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ
Câu hỏi: Khi cần cung cấp sản phẩm ra thị trường, cách đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những bước nào?

ĐĂNG KÍ NHÃN HIÊU THẬT ĐƠN GIẢN.

ĐĂNG KÍ NHÃN HIÊU THẬT ĐƠN GIẢN.
Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hàng hóa của mình với, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. 

Sự cần thiết của việc đăng kí nhãn hiệu hang hóa.

Sự cần thiết của việc đăng kí nhãn hiệu hang hóa.
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ,...

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hàng giả

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hàng giả
Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Mức xử phạt về thương mại điện tử

Mức xử phạt về thương mại điện tử
Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Xử lý buôn bán tem, nhãn bao bì giả

Xử lý buôn bán tem, nhãn bao bì giả
Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Mức phạt vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại

Mức phạt vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại
Mức phạt hành vi vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại bị xử phạt như thế nào? Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt...

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ
Hồ sơ và các yêu cầu có liên quan

Giới hạn Quyền Sở hữu trí tuệ

Giới hạn Quyền Sở hữu trí tuệ
Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định giới hạn quyền sở hữu trí tuệ như sau :
http://www.baohonhanhieu.vn