Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Bảo hộ sở hữu trí tuệ khi đưa sản phẩm ra thị trường

Bảo hộ sở hữu trí tuệ khi đưa sản phẩm ra thị trường
Bảo hộ sở hữu trí tuệ bán sản phẩm ra thị trường.  Câu hỏi: Khi cần cung cấp sản phẩm ra thị trường, cách đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những bước nào?

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ TÀI SẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Với tư cách là một công ty luật và một đại diện sở hữu công nghiệp, Nam Long Law cung cấp một cách đầy đủ và toàn diện các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trong đó...

Hỏi đáp về hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ

Hỏi đáp về hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ
Câu hỏi: Khi cần cung cấp sản phẩm ra thị trường, cách đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những bước nào?

ĐĂNG KÍ NHÃN HIÊU THẬT ĐƠN GIẢN.

ĐĂNG KÍ NHÃN HIÊU THẬT ĐƠN GIẢN.
Nhãn hiệu là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hàng hóa của mình với, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. 

Sự cần thiết của việc đăng kí nhãn hiệu hang hóa.

Sự cần thiết của việc đăng kí nhãn hiệu hang hóa.
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, các nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ,...

Các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ

Các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ
Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), Chủ thể quyền có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng các biện...

Biện pháp hành chính trong xử lý vi phạm Quyền Sở hữu trí tuệ

Biện pháp hành chính trong xử lý vi phạm Quyền Sở hữu trí tuệ
Hiện nay, pháp luật quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho rất nhiều cơ quan. Trong thực tế, các cơ quan này đôi khi hoạt động chồng chéo, đôi khi lại không cơ...

Biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Việc tự bảo vệ là một nhu cầu cần thiết trong mọi phương thức bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản nói chung và các quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến đối tượng quyền...

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ càng diễn ra nhiều và phổ biến và quyền sở hữu nhãn hiệu cũng không ngoại lệ. 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Do đặc tính vô hình của quyền sở hữu trí tuệ nên các chủ thể sở hữu trí tuệ không thể thực hiện trên thực tế quyền chiếm hữu đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.
http://www.baohonhanhieu.vn