Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu
Việc phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật Việt Nam thực sự là khó khăn bởi vì các quy định của luật hiện nay chưa thực sự rõ ràng

Tên thương mại là gì?

Tên thương mại là gì?
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh...

Các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại:

Sử dụng tên thương mại

Sử dụng tên thương mại
Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh. 

Bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh...
http://www.baohonhanhieu.vn