Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại
Hỏi: Hợp đồng chuyển nhượng thương mại có những yêu cầu cơ bản nào?

Đăng ký bảo hộ thương hiệu

Đăng ký bảo hộ thương hiệu
Hỏi: Trình tự giải quyết đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu như thế nào? Trả lời:

Phí dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Phí dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Hỏi:  Phí dịch vụ và lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như thế nào?

Mua bán thương hiệu

Mua bán thương hiệu
Li xăng là gì? Nhượng quyền thương mại là gì?
http://www.baohonhanhieu.vn