Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
07:55:03   31/08/2015

 Luât sở hữu trí tuệ quy định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức;

-  Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ;

-  Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn;

-  Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn quy định tại Điều 89 của Luật sở hữu trí tuệ;

-  Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Đối với các trường hợp trên Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối;

Khi nhận được thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, chủ đơn phải tiên hành sửa chữa đơn nếu thiếu sót, hoặc có công văn phản đối nếu thấy dự định từ chối đơn không hợp lý.

 

------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM LONG

Email: nhanhieubaoho@gmail.com / thuonghieubaoho@gmail.com
Hotline: 0964.125.668
Đăng ký nhãn hiệu, Thương hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền tác giả, Quyền liên quan..

http://www.baohonhanhieu.vn