Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Chuyển giao công nghệ như thế nào

Chuyển giao công nghệ như thế nào
Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ
Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm: - Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ. - Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu...

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ
Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:
HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý: KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU:  Là một giao kết hợp đồng mà...

Chuyển giao công nghệ là gì?

Chuyển giao công nghệ là gì?
Công nghệ là sản phẩm do con người tạo ra, nhờ có công nghệ mà nhiều công việc có thể thể hoàn thành một cách nhanh gấp nhiều lần bình thường. Người nắm giữ công nghệ...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Số:.... /HĐCGCN)  
http://www.baohonhanhieu.vn