Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
02:36:21   10/02/2017
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHƯ THẾ NÀO
Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.
Trong đó:
-         Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ: là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác.
Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
-         Chuyển giao quyền sở dụng công nghệ: tổ chức, cá nhân cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình.
Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận bao gồm:
+ Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ;
+ Được chuyển giao lại hoặc không được chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên thứ ba;
+ Lĩnh vực sử dụng công nghệ;
+ Quyền được cải tiến công nghệ, quyền được nhận thông tin cải tiến công nghệ;
+ Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối, bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;
+ Phạm vi lãnh thổ được bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;
+ Các quyền khác liên quan đến công nghệ được chuyển giao công nghệ
Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM LONG

Email: nhanhieubaoho@gmail.com / thuonghieubaoho@gmail.com
Hotline: 0964.125.668
Đăng ký nhãn hiệu, Thương hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền tác giả, Quyền liên quan.
http://www.baohonhanhieu.vn