Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh

Đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo. Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo...

Đăng ký bản quyền tác giả cho kịch bản truyền hình

Đăng ký bản quyền tác giả cho kịch bản truyền hình
Phí dịch vụ cho việc xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả đối với trường hợp này sẽ được Nam Long Law Firm gửi báo giá chi tiết sau khi nhận được thông tin cơ bản do...

Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả
Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả , tuy nhiên, vì lý do khách quan, bị...

Các loại hình tác phẩm được đăng ký quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được đăng ký quyền tác giả
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan, các loại hình tác phẩm sau sẽ được bảo hộ quyền tác giả.

Đắng ký bản quyền wesite

Đắng ký bản quyền wesite
Đăng ký bản quyền tác giả cho website gồm: đăng ký giao diện website, đăng ký code của trang web.

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút

Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

Đăng ký bản quyền logo cho Doanh nghiệp

Đăng ký bản quyền logo cho  Doanh nghiệp
Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới 2 hình thức: Đăng ký nhãn hiệu và Đăng ký bản quyền tác giả.

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc
   Công việc thực hiện của các Luật sư Nam Long và các tài liệu quý khách hàng vừa cung cấp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan
Việc chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại...

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả
Quý khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền tác giả có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả:

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả
Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả
Quyền tác giả là một trong những quyền được pháp luật bảo hộ chặt chẽ. Nó mang lại lợi ích về nhân thân cũng như tài sản của chủ sở hữu. Vì vậy, pháp luật đã liệt kê...

Quyền của tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu

Quyền của tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu
Quyền cuả tác giả với tác phẩ điện ảnh, tác phẩm sân khấu được quy định rõ ràng  tại Điều 21 của luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Quyền của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

Quyền của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
Các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là nét đặc trưng văn hóa, thể hiện bản sắc của con người Việt Nam. Chính vì vậy, quyền của tác giả đối với các tác phẩm này cần...
http://www.baohonhanhieu.vn