Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Quyền của tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Quyền của tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu
Quyền cuả tác giả với chương trình máy tính, sưa tập dữ liệu được quy định rõ rang tại Điều 22 của luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

Nội dung quyền tác giả

Nội dung quyền tác giả
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền tác giả được tạo thành bởi các quyền nhân thân và quyền tài sản. Nội dung của quyền tác giả được quy định tại Điều 738 Bộ luật...

Giới hạn quyền tác giả

Giới hạn quyền tác giả
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được trao những quyền lợi riêng biệt. Việc thực hiện những đặc quyền này có thể cản trở cạnh tranh lành mạnh, hạn chế khả năng tiếp cận...

Chủ sở hữu Quyền tác giả

Chủ sở hữu Quyền tác giả
Chủ sở hữu quyền tác giả được hiểu là người nắm giữ quyền tác giả đối với tác phẩm, là người có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt quyền tác giả. 

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian pháp luật quy định mà trong khoảng thời gian đó quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả được pháp luật thừa nhận và...
http://www.baohonhanhieu.vn