Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
10:54:43   16/07/2016
Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo. Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.
1.      Hồ sơ đăng ký bản quyên tác phẩm nhiếp ảnh gồm những hồ sơ sau:
2.      Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả.
3.      Giấy Ủy quyền theo mẫu của Nam Long Law soạn thảo.
4.      Giấy cam đoan theo mẫu của Nam Long Law soạn thảo.
5.      Quyết định giao nhiệm vụ theo mẫu Nam Long Law soạn thảo.
6.      Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp .
7.      Bộ ảnh chụp tác phẩm đăng ký, 2 bộ.
 
Dịch vụ của Nam Long Law trợ giúp khách hàng đăng ký tác phẩm nhiếp ảnh:
 
1.      Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả bộ ảnh chụp tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
2.     Thay mặt khách hàng làm việc tại Cục Bản Quyền Tác Giả;
3.      Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.
Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 
http://www.baohonhanhieu.vn