Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế

Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế
Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới có bảo hộ sáng chế đều đã sử dụng hệ thống phân loại này cho các tư liệu sáng chế mà nước mình công bố. Một số nước vẫn dùng hệ...

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế
Những tài liệu khách hàng cần chuẩn bị và thời gian thực hiện hợp đồng giữa quý khách và Sở hữu trí tuệ Nam Long

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế
Sở hữu trí tuệ Nam Long cung cấp trình tự, thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các bước thực hiện và công việc phải hoàn thiện đối với...

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT
Sở hữu trí tuệ Nam Long cung cấp thông tin về trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

Sự cần thiết và xu hướng gia tăng của đăng ký bảo hộ sáng chế

Sự cần thiết và xu hướng gia tăng của đăng ký bảo hộ sáng chế
Trong những năm gần đây, khi chủ sở hữu sáng chế ý thức được tầm quan trọng và lợi thế khi đăng ký bảo hộ sáng chế, việc bảo hộ đã được tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó,...

Đối tượng được bảo hộ sáng chế

Đối tượng được bảo hộ sáng chế
Trước khi đăng ký bảo hộ, chủ sở hữu cần hiểu rõ những đối tượng nào thì được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Đối tượng đăng ký PCT

Đối tượng đăng ký PCT
Pháp luật đã cơ bản hoàn thiện những quy định về đối tượng đăng ký PCT

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế
Thương mại càng phát triển thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi thương nhân càng được chú trọng, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng được quan tâm một cách...
http://www.baohonhanhieu.vn