Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam
Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid...

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid
Điều kiện để đăng ký theo Thoả ước Madrid là Quý công ty đã có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid 
http://www.baohonhanhieu.vn