Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Giới hạn quyền liên quan

Giới hạn quyền liên quan
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người đã có công trong việc truyền tải các tác phẩm đến công chúng thì pháp luật cũng đã quy định cho các chủ thể này những độc...

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
Bảo hộ quyền liên quan chủ yếu là bảo hộ về quyền tài sản của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát song đối với kết quả đầu tư, sáng tạo...
http://www.baohonhanhieu.vn