Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Thời gian tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu

Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu
Hợp đồng chuyền quyền sử dụng nhãn hiệu

Đăng ký thực phẩm chức năng

Đăng ký thực phẩm chức năng
Hỏi: Thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng nhập khẩu là bao lâu? Trả lời:

Đăng ký lưu hành dược phẩm

Đăng ký lưu hành dược phẩm
Hỏi: Thời gian đăng ký lưu hành dược phẩm là bao lâu? Trả lời:
http://www.baohonhanhieu.vn