Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Cục sở hữu trí tuệ

Cục sở hữu trí tuệ
Hỏi: Việc đăng ký nhãn hiệu chỉ có thể thực hiện tại Hà Nội?

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu
Thủ tục tra cứu không phải thủ tục bắt buộc khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tuy nhiên việc thực hiện thủ tục này có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp biết được...

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng
Hỏi: Mẫu hợp đồng li xăng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật
Hỏi: Nếu nhãn hiệu của mình chưa đăng ký bảo hộ và có người khác sử dụng thì bằng cách nào có thể dành quyền sử dụng nhãn hiệu.(người này cũng chưa đăng ký nhãn hiệu).
http://www.baohonhanhieu.vn