Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI THIẾT KẾ BỐ TRÍ

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI THIẾT KẾ BỐ TRÍ
Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ    -Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Luật sư sở hữu trí tuệ

Luật sư sở hữu trí tuệ
Công ty Luật Nam Long – Công ty luật hàng đầu về tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ. 

Đại diện sở hữu trí tuệ Nam Long

Đại diện sở hữu trí tuệ Nam Long
Đại diện sở hữu trí tuệ Nam Long trực thuộc công ty Luật TNHH Nam Long - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số:...
http://www.baohonhanhieu.vn