Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp được bảo...

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Công ty luật Nam Long là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một trong những dịch vụ của chúng tôi. Đến với...

Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế

Hướng dẫn sử dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế
Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới có bảo hộ sáng chế đều đã sử dụng hệ thống phân loại này cho các tư liệu sáng chế mà nước mình công bố. Một số nước vẫn dùng hệ...

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ mạch tích hợp

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ mạch tích hợp
Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ mạch tích hợp

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế
Những tài liệu khách hàng cần chuẩn bị và thời gian thực hiện hợp đồng giữa quý khách và Sở hữu trí tuệ Nam Long

Dịch vụ tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ tra cứu kiểu dáng công nghiệp
Để tránh việc nộp đơn đăng ký mà không biết đã có người đăng ký, làm mất thời gian và tiền bạc của doanh nghiệp,  Sở hữu trí tuệ Nam Long cung cấp dịch vụ tra cứu kiểu...

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp
Xem xét tính mới của Kiểu dáng công nghiệp là một trong những bước đầu tiên để xác định sản phẩm đó có được bảo hộ kiểu dáng công nghiêp hay không.

Đối tượng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đối tượng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Pháp luật đã có những quy định rõ ràng về đối tượng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế
Sở hữu trí tuệ Nam Long cung cấp trình tự, thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các bước thực hiện và công việc phải hoàn thiện đối với...

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT
Sở hữu trí tuệ Nam Long cung cấp thông tin về trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng
Sở hữu trí tuệ Nam Long cung cấp thông tin ccow bản về trình tự và hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí
Xem xét các thuộc tính của thiết kế bố trí là bước đầu tiên để xác định sản phẩm đó có được bảo hộ với danh nghĩa là thiết kế bố trí hay không

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí
Xem xét các thuộc tính của thiết kế bố trí là bước đầu tiên để xác định sản phẩm đó có được bảo hộ với danh nghĩa là thiết kế bố trí hay không
http://www.baohonhanhieu.vn