Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Chuyển giao công nghệ như thế nào

Chuyển giao công nghệ như thế nào
Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ

Chủ thể và hình thức chuyển giao công nghệ
Chủ thể có quyền chuyển giao công nghệ bao gồm: - Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ. - Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu...

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ
Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:
HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý: KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG LI XĂNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU:  Là một giao kết hợp đồng mà...

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế
Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế. Chủ đơn đăng ký sáng chế có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi chuyển giao đơn...

Cấp giấy phép nhượng quyền thương mại

Cấp giấy phép nhượng quyền thương mại
Quy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam gồm các bước sau:

Li - xăng quyền tác giả

Li - xăng quyền tác giả
Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, trong đó quyền nhân thân là quyền luôn dính liền với tác giả, không thể chuyển nhượng được. Do đó, nhắc đến...

Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng li- xăng

Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng li- xăng
Hợp đồng Li-xăng có hai loại là Hợp đồng Li-xăng độc quyền và Hợp đồng Li-xăng không độc quyền

Định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu
Quý khách hàng đang muốn chuyển nhượng thương hiệu nhưng lại gặp khó khăn khi định giá thương hiệu của chính mình? Vậy doanh nghiệp muốn định giá thương hiệu của mình...

Dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu
Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.

Chuyển giao công nghệ là gì?

Chuyển giao công nghệ là gì?
Công nghệ là sản phẩm do con người tạo ra, nhờ có công nghệ mà nhiều công việc có thể thể hoàn thành một cách nhanh gấp nhiều lần bình thường. Người nắm giữ công nghệ...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Số:.... /HĐCGCN)  

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Cũng giống như các tài sản thông thường khác chủ sở hữu nhãn hiệu có các quyền sử dụng, định đoạt và chiếm hữu.

Chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu
Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng giống như chủ sở hữu các tài sản thông thường khác thông thường có quyền định đoạt nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
http://www.baohonhanhieu.vn