Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Li - xăng quyền tác giả

Li - xăng quyền tác giả
Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản, trong đó quyền nhân thân là quyền luôn dính liền với tác giả, không thể chuyển nhượng được. Do đó, nhắc đến...

Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng li- xăng

Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng li- xăng
Hợp đồng Li-xăng có hai loại là Hợp đồng Li-xăng độc quyền và Hợp đồng Li-xăng không độc quyền

Định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu
Quý khách hàng đang muốn chuyển nhượng thương hiệu nhưng lại gặp khó khăn khi định giá thương hiệu của chính mình? Vậy doanh nghiệp muốn định giá thương hiệu của mình...

Dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu
Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Cũng giống như các tài sản thông thường khác chủ sở hữu nhãn hiệu có các quyền sử dụng, định đoạt và chiếm hữu.

Chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu
Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng giống như chủ sở hữu các tài sản thông thường khác thông thường có quyền định đoạt nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.
http://www.baohonhanhieu.vn