Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
03:49:09   03/11/2015
  1. Nhượng quyền thương hiệu là gì?
Trong thương mại nói chung, nhượng quyền thương hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu bắt buộc phải được thực hiện dưới hình thức văn bản.
  1. Các điều kiện hạn chế việc chuyển quyền đối với nhãn hiệu:
  • Chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong pham vi được bảo hộ.
  • Chuyển nhượng nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
  • Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng nhãn hiệu cho Tổ chức, cá nhân khác nếu những người này đáp ứng đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu.
  1. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
Về cơ bản, hợp đồng là sự ghi nhận thỏa thuận của các bên. Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu cũng vậy, đó là sự nghi nhận thỏa thuận của chủ sở hữu thương hiệu trong việc chuyển quyền sở hữu của mình đối với thương hiệu cho tổ chức, cá nhân khác.
------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM LONG

Email: nhanhieubaoho@gmail.com / thuonghieubaoho@gmail.com
Hotline: 0964.125.668
Đăng ký nhãn hiệu, Thương hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền tác giả, Quyền liên quan.
http://www.baohonhanhieu.vn