Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế
Chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế. Chủ đơn đăng ký sáng chế có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký sáng chế cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi chuyển giao đơn...

Cấp giấy phép nhượng quyền thương mại

Cấp giấy phép nhượng quyền thương mại
Quy trình cấp Giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam gồm các bước sau:
http://www.baohonhanhieu.vn