Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
03:02:29   18/08/2015
Hỏi:
Hợp đồng chuyển nhượng thương mại có những yêu cầu cơ bản nào?
Trả lời:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại bắt buộc phải lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương, và có thể bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Nội dung của quyền thương mại.
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
- Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
- Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Một điểm cần lưu ý là ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại phải là tiếng việt, trừ trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài thì ngôn ngữ của hợp đồng do các bên thỏa thuận. 
 
------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM LONG

Email: nhanhieubaoho@gmail.com / thuonghieubaoho@gmail.com
Hotline: 0964.125.668
Đăng ký nhãn hiệu, Thương hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền tác giả, Quyền liên quan...

 
http://www.baohonhanhieu.vn