Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng

Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu nhà hàng
Một vấn đề quan trọng hàng đầu khi Quý khách hàng mở nhà hàng là bảo hộ độc quyền thương hiệu nhà hàng của mình. 

Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10

Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10
​Ngày 16/7/2012 Cục sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 5377/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10.
http://www.baohonhanhieu.vn