Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

“Thương hiệu Việt” - thời cơ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

“Thương hiệu Việt” - thời cơ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng
“Thương hiệu Việt” - thời cơ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh

Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh
Khi phát hiện bí mật kinh doanh của mình bị “đánh cắp”, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép; chủ sở hữu bí mật kinh doanh có thể yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi và bồi...

Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh hay còn gọi là bí mật thương mại, là thông tin thu được từ quá trình hoạt động thương mại, tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng...

Chức năng của mã số mã vạch

Chức năng của mã số mã vạch
​Chức năng mã số mã vạch:

Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự

Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự
Nhãn hiệu là tài sản sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ, là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Một số chú ý đối với đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Một số chú ý đối với đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận
Mẫu nhãn hiệu chứng nhận phải được mô tả: nêu rõ nhãn hiệu đăng ký là loại nhãn hiệu chứng nhận; các yếu tố cấu thành; ý nghĩa của nhãn hiệu; phiên âm từ ngữ thuộc  ngôn...

Nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam

Nhãn hiệu chứng nhận tại Việt Nam
Sở hữu trí tuệ Nam Long thống kê danh sách nhãn hiệu chứng nhận đã đăng ký được cục SHTT Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?
Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính...

Thủ tục đăng ký bảo hộ slogan

Thủ tục đăng ký bảo hộ slogan
Hiện nay Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chưa có quy định về việc bảo hộ slogan của doanh nghiệp. Và nếu slogan được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể đôc quyền...

Thương hiệu liên kết

Thương hiệu liên kết
Thương hiệu liên kết là các thương hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan...

Bảo hộ slogan

Bảo hộ slogan
Slogan cũng được bảo hộ như thương hiệu hay nhãn hiệu thông thường nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ.  

Phí dịch vụ công bố mỹ phẩm

Phí dịch vụ công bố mỹ phẩm
Đại diện sở hữu trí tuệ Nam Long cung câp dịch vụ công bố lưu hành mỹ phầm nhập khẩu, mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam nhanh chóng- chi phí hợp lý

Công bố mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

Công bố mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam
Hiện nay, ngoài các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các doanh nghiệp các nhân Việt Nam cũng có những phương pháp, công thức riêng tạo ra nhiều loại mỹ phẩm của riêng mình đặc...

Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu
Luật Nam Long cung cáp dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu nhanh chóng- chi phí hợp lý.
http://www.baohonhanhieu.vn