Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Tên thương mại là gì?

Tên thương mại là gì?
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh...

Các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Các trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại:

Sử dụng tên thương mại

Sử dụng tên thương mại
Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh. 

Bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh...

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam
Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid...

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid
Điều kiện để đăng ký theo Thoả ước Madrid là Quý công ty đã có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid 

Nhãn hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt?

Nhãn hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt?
Luật sở hữu trí tuệ quy định nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết...

Thời hạn đăng ký bảo hộ là bao lâu

Thời hạn đăng ký bảo hộ là bao lâu
Việc đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng phải trải qua các bước với thời hạn như sau:

Điều kiện về tên của giống cây trồng được bảo hộ

Điều kiện về tên của giống cây trồng được bảo hộ
Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cùng một tên như tên đã đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào khi nộp đơn đăng ký bảo hộ.

Thế nào là giống cây trồng được biết đến rộng rãi

Thế nào là giống cây trồng được biết đến rộng rãi
Giống cây trồng được biết đến rộng rãi là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

Thuộc tính giống cây trồng cần đáp ứng để được bảo hộ

Thuộc tính giống cây trồng cần đáp ứng để được bảo hộ
Giống cây trồng buộc phải có những thuộc tính sau để có thể được bảo hộ

Giống cây trông và điều kiện bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trông và điều kiện bảo hộ giống cây trồng
Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được...

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý
Đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý Luật sở hữu trí tuệ yêu cầu có đầy đủ các thông tin sau
http://www.baohonhanhieu.vn