Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Tính phí đăng ký Bản Quyền

Tính phí đăng ký Bản Quyền

Tính phí đăng ký Thương hiệu, Nhãn hiệu

Chi phí nộp đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu

Tính phí đăng ký Kiểu dáng

Lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm:

Tính phí đăng ký Sáng chế

Lệ phí công bố đơn, Lệ phí thẩm định nội dung, Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích, Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng...
http://www.baohonhanhieu.vn