Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668
Tính phí đăng ký Sáng chế
Số lượng sáng chế:
Tra cứu sáng chế:
Đăng ký sáng chế:
08:35:29   21/07/2015
- Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn) 
- Lệ phí đăng ký sáng chế:
Lệ phí công bố đơn, Lệ phí thẩm định nội dung, Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích, Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích
- Phí đăng ký sáng chế gồm:
+ Phí tra cứu sáng chế là 3.500.000VNĐ
+ Phí đăng ký sáng chế là 7.000.000VNĐ
- Thời gian thực hiện: Tra cứu 3-4 tháng, đăng ký sáng chế 36 tháng
- Tài liệu cung cấp chính:
+ Bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh của sáng chế
+ Viết mô tả sáng chế 
Dịch vụ đăng ký sáng chế:
------------------o0o------------------
Để nhận được tư vấn và nhận lại dịch vụ hoàn hảo hãy liên hệ với chúng tôi!
ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM LONG

Email: nhanhieubaoho@gmail.com / thuonghieubaoho@gmail.com
Hotline: 0964.125.668
Đăng ký nhãn hiệu, Thương hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền tác giả, Quyền liên quan...
http://www.baohonhanhieu.vn