Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Tính phí Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Tính phí chuyển nhượng văn bằng bảo hộ Quý vị có thể lựa chọn dịch vụ chuyển nhượng: Thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế.

Phí thành lập công ty

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn vì nguyên nhân khách quan, cúng tôi có trách nhiệm phối hợp và tác...
http://www.baohonhanhieu.vn