Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Đắng ký bản quyền wesite

Đắng ký bản quyền wesite
Đăng ký bản quyền tác giả cho website gồm: đăng ký giao diện website, đăng ký code của trang web.

Đăng ký bản quyền logo cho Doanh nghiệp

Đăng ký bản quyền logo cho  Doanh nghiệp
Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới 2 hình thức: Đăng ký nhãn hiệu và Đăng ký bản quyền tác giả.
http://www.baohonhanhieu.vn