Bảo hộ nhãn hiệu trên 40 quốc gia, Sở hữu trí tuệ Nam Long là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Cục Bản Quyền Tác Giả ghi nhận
huylonglaw2308
Hotline: 0964 125 668

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu

Quy trình xử lý vi phạm nhãn hiệu
Quy trình xử lý vi phạm đối với các hành vi xậm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các bước sau:

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu

Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu
Đối với trường hợp xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm nhãn hiệu đã được cấp (xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), Nội dung của Quy định như sau

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hàng giả

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hàng giả
Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Mức xử phạt về thương mại điện tử

Mức xử phạt về thương mại điện tử
Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Xử lý buôn bán tem, nhãn bao bì giả

Xử lý buôn bán tem, nhãn bao bì giả
Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Mức phạt vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại

Mức phạt vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại
Mức phạt hành vi vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại bị xử phạt như thế nào? Theo quy định tại Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt...

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ

Yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ
Hồ sơ và các yêu cầu có liên quan

Giới hạn Quyền Sở hữu trí tuệ

Giới hạn Quyền Sở hữu trí tuệ
Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định giới hạn quyền sở hữu trí tuệ như sau :

Chứng cứ chứng minh xâm phạm

Chứng cứ chứng minh xâm phạm
Các tài liệu, hiện vật sau đây được coi là chứng cứ chứng minh xâm phạm

Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm

Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm
Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm phải có các nội dung chủ yếu sau đây

Xác định thiệt hại do xâm phạm Quyền Sở hữu trí tuệ

Xác định thiệt hại do xâm phạm Quyền Sở hữu trí tuệ
Thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là sự tổn thất thực tế về vật chất và tinh thần do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Căn cứ xác định tính chất và mức độ xâm phạm

Căn cứ xác định tính chất và mức độ xâm phạm
Tinh chất và mức độ vi phạm được xác định dựa trên các căn cứ sau đây

Căn cứ xác định đối tượng được bảo hộ

Căn cứ xác định đối tượng được bảo hộ
Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền
http://www.baohonhanhieu.vn